Programma 21 juni 2012

"De architect, de coach voor een goed zorgsysteem"


De presentaties staan in het programma overzicht onderaan deze pagina;
u kunt de presentaties downloaden door op de titel van de lezing te klikken.Verslag van het congres

De zorg kan niet meer zonder architectuur. Daarom organiseerde HL7 Nederland, IHE Nederland, NAF en Nictiz op 21 juni 2012 de derde editie van het congres ‘Architectuur in de zorg’. Het congres legt de focus op het optimaal inzetten van architectuur ter ondersteuning van het zorgproces. Ruim 100 deelnemers bezochten drie plenaire sessies en acht themasessies.

 

Architectuur is topsport

Dagvoorzitter Nicky Hekster zet met het verband tussen architectuur en voetbal de toon van de dag. De zorginformatiearchitect wordt gezien als coach van een team zeer uiteenlopende patiënten. Hij of zij moet de juiste opstelling vinden die rekening houdt met de capaciteiten van elk individu. Daarbij moet hij de cardiologen en radiologen in de skybox niet uit het oog verliezen, maar ook de Raad van Bestuur in het sfeervakken de Inspectie als scheidsrechters op het veld tevreden houden.

 

Specialisatie en segmentatie

De eerste keynote spreker van de dag was Ben van Miltenburg, lid van de Raad van Bestuur van De Friesland Zorgverzekeraar. In zijn presentatie maakt hij duidelijk wat een solide architectuur heeft opgeleverd voor de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar houdt vast aan het idee dat niet de kosten maar de kwaliteit de primaire focus moeten hebben. Ook wijst de spreker op de trend van specialisatie, concentratie en spreiding van zorg, maar ook de verandering van het klantgedrag. De klant van tegenwoordig is zich meer bewust van de waarde van zorg, draagt er zelfstandig aan bij en maakt daarbij gebruik van een veelheid aan media om aan informatie te komen en om informatie te verschaffen.

 

Architectuur in de zorg in Duitsland

Jörg Caumanns van het Fraunhofer Institut ging na zijn officiële ‘kick-off’ (letterlijk een zachte oranje bal richting de linkerkruising) in op het onterechte geloof in ‘one architecture fits all’. Het Fraunhofer Institut onderkent verschillende wensen van patiënten binnen de driehoek privacy-usability-functionality en door de samenhang van die wensen te onderzoeken, kwam het Institut tot twee gescheiden doelgroepen. Voor iedere doelgroep afzonderlijk is vervolgens een eigen architectuur opgetuigd.

 

Themasessies

A – Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen versie 2

In een zaal vol aandachtige en ook kritische toehoorders presenteerden Ben van der Stigchel en Fred Smeele de tweede versie van het referentiedomeinenmodel ziekenhuizen. Dit model helpt bij de inrichting van de informatievoorzieningen in ziekenhuizen. In versie 2 hebben naast de zorg ook onderzoek, onderwijs, sturing en verantwoording en bedrijfsondersteuning een plaats gekregen. Gebruikers werden uitgedaagd om het model toe te passen of uit te leggen waarom ze dat niet kunnen of willen doen.

 

B – Zorgaanbieders Online en het e-Mental Health Platform

Andries Bottema, directeur van Zorgaanbieders Online, opent zijn presentatie met uitleg over de bijdrage van Zorgaanbieders Online in de vorm van een e-Mental Health Platform. Dit platform wordt neergezet als oplossing voor e-interventies, het op een elektronische manier geven van een behandeling aan een cliënt met een aandoening. Theo Stolker, senior software architect bij VitalHealth, geeft in vogelvlucht de architectuur weer en laat hierbij meteen de uitdagingen zien.

 

C – Semantische Interoperabiliteit en de zorg

In een overvolle zaal praat Arnold van Overeem, global architect bij Capgemini,

zijn publiek bij over het (Distributed) Universal Data Element Framework ((D)UDEF) en de mogelijkheden daarvan voor de zorg. Een belangrijk probleem bij interoperabiliteit is dat de kwaliteit van data verslechterd doordat het wordt ingezet bij zaken waarvoor het niet oorspronkelijk verzameld is. Een Global Canonical Standard kan helpen dit probleem op te lossen.

 

D – Internetzorg en patiëntenportalen

Johan Krijgsman van Nictiz sprak namens het platform internetzorg over de visie van het platform op de toekomst van patiëntenportalen. Het platform heeft een gezamenlijke agenda opgesteld om te komen tot ‘best practices’, richtlijnen en standaarden op het gebied van internetzorg. Patiënten krijgen meer te zeggen over de toegang tot hun patiëntgegevens en internetzorg wordt een geïntegreerd onderdeel van de ‘gewone’ zorg. Het wordt vanzelfsprekend om een deel van je zorgzaken ‘online’ en een deel ‘face to face’ af te handelen. Johan Krijgsman presenteerde de concrete activiteiten van het platform voor de komende periode, waaronder het definiëren van bouwstenen voor business cases, het verzamelen van ervaringen van zorgverleners en patiënten en het vinden van goede oplossingen voor patiëntauthenticatie.

 

E – De impact van ‘operational excellence’ op architectuur

Yuri Weseman, senior software engineer/architect bij ASITO en TSN Thuiszorg trakteert zijn publiek op het snijvlak van architectuur en de Customer Value Proposition (CVP). Welke impact heeft operational excellence op de enterprise architectuur van je organisatie? Welke afwegingen maak je wanneer je een dergelijke strategie volgt? Hoe is de interactie tussen technische principes en business principes in relatie tot deze strategie? Aan de hand van ervaringen binnen TSN Thuiszorg biedt Yuri handvatten voor het verder ontwikkelen van architectuur binnen een zorginstelling.

 

F – De rol van methoden en modellen in de zorginformatiearchitectuur

Wiger Levering van Capgemini ziet de architect als communicator en het liefst als bruggenbouwer. Met de uitspraak ’Architect word je niet, dat ben je’ geeft hij aan dat niet iedereen architect kan zijn. Bij het kiezen van een architectuurmethode is het van belang te bedenken welke onderdelen er noodzakelijk zijn, met welk doel de methode gekozen wordt en welke beperkingen eraan kleven. Niet ArchiMate maar SAIF stond centraal toen Michael van der Zel, werkzaam bij UMCG en HL7 Nederland de presentatie van Wiger overnam. Michael introduceerde het Services-Aware Interoperability Framework als een Reference en Content Model. Dit model biedt het UMCG bruikbare referentiemodellen voor communicatie tussen stakeholders en architecten.

 

G – Hoe veranderde wetgeving invloed heeft op bestaande architectuur

Ronald van Kaijen, informatie architect, vertelt hoe het College voor Zorgverzekeringen te maken heeft met veranderende wetgeving. De ICT-architectuur van CVZ wordt zo flexibel mogelijk ontworpen zodat systemen niet helemaal opnieuw gebouwd moeten worden bij wijzigingen in wet- en regelgeving. Het CVZ heeft hiervoor de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) als uitgangspunt genomen en sluit aan op eOverheid bouwstenen.

 

H – Diagnostiek op maat: de balans tussen snelheid en patiëntvriendelijkheid

Wil een patiënt wel binnen 48 uur na een het eerste bezoek aan de polikliniek weten dat hij kanker heeft? Het antwoord blijkt nee te zijn. Ger Koole vertelt over dit onverwachte effect van sneldiagnose: het initiatief om patiënten binnen 48 uur te diagnosticeren. Koole pleit voor ‘Patient-centered’ diagnostics. Verder spreekt hij over het toepassen van LEAN-methodieken op de processen in een polikliniek. De wachtlijsten namen af, maar groeiden vaak weer vanwege de aanzuigende werking op patiënten buiten de regio.

 

Ludieke afsluiting

Cabaretier Coen Jutte sluit de dag op heldere en interactieve manier af. Hij overtuigde alle aanwezige architecten ervan dat ‘het contextueel plaatsen van semantische interoperabiliteit’ vooral niet tot frustraties mocht leiden bij de frustrerende partij. Een mooie afsluiter van een inspirerende dag.

 

 


Programma 21 juni 2012

"De architect, de coach voor een goed zorgsysteem"

De presentaties kunt u downloaden door op de titel van de lezing te klikken.

09:00–09:30

Ontvangst met koffie en thee

Voorbeschouwing

09:30–09:45

Opening door de dagvoorzitter Nicky Hekster
Technical Leader Healthcare & Lifesciences, IBM Benelux;
leveranciersvoorzitter IHE Nederland

09:45–10:30

Specialisatie en klantsegmentatie
Ben van Miltenburg, Raad van Bestuur, De Friesland Zorgverzekeraar

10:30–10:45     

Pauze

Eerste helft

10:45–11:35

Themasessies A t/m D, ronde 1

 

A

Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen versie 2Ben van der Stigchel, Informatiearchitect,
Erasmus MC
Fred Smeele, Programmamanager, iZiekenhuis, Nictiz

B

Zorgaanbieders Online en het e-Mental Health Platform

Theo Stolker,
Senior software architect, VitalHealth
Andries Bottema,
Directeur, Zorgaanbieders Online

C

Semantische Interoperabiliteit en de zorg


Arnold van Overeem,
Global architect, Capgemini

 

D

Internetzorg en patiëntportalenJohan Krijgsman,
Sr IT architect, Nictiz

11:40–12:30

Themasessie A t/m D, ronde 2

12:30–13:30

Lunchpauze

13:30–14:15

Architectuur in de zorg in Duitsland
Jörg Caumanns, Lead architect, Fraunhofer instituut Berlijn

Tweede helft

14:15–15:05

Themasessie E t/m H, ronde 1

 

E

De impact van ‘operational excellence’ op  architectuurYuri Weseman,
Senior software engineer/ architect, ASITO en TSN Thuiszorg

 

 

F

Methodiek, TOGAF, ArchiMate voor de zorg


Wiger Levering, Business & ICT architect, Capgemini,
Michael van der Zel, EHR/CR Information System architect, UMCG/HL7 NL

G

Hoe veranderde wetgeving invloed heeft op bestaande architectuur

Roland Kaijen, Informatie architect, CVZ

 

H

Diagnostiek op maat: de balans tussen snelheid en patiëntvriendelijkheid


Ger Koole,
Hoogleraar Operations Management, VUmc

15:05–15:30

Pauze

15:30–16:20

Themasessie E t/m H, ronde 2

16:25–16:55

Terugblik op de dag
Coen Jutte, cabaretier

Nabeschouwing / Derde helft

16:55–17:05

Afsluiting door de dagvoorzitter

17:05–18:00

Netwerkborrel

 


Programma 21 juni 2012

"De architect, de coach voor een goed zorgsysteem"


De presentaties staan in het programma overzicht onderaan deze pagina;
u kunt de presentaties downloaden door op de titel van de lezing te klikken.Verslag van het congres

De zorg kan niet meer zonder architectuur. Daarom organiseerde HL7 Nederland, IHE Nederland, NAF en Nictiz op 21 juni 2012 de derde editie van het congres ‘Architectuur in de zorg’. Het congres legt de focus op het optimaal inzetten van architectuur ter ondersteuning van het zorgproces. Ruim 100 deelnemers bezochten drie plenaire sessies en acht themasessies.

 

Architectuur is topsport

Dagvoorzitter Nicky Hekster zet met het verband tussen architectuur en voetbal de toon van de dag. De zorginformatiearchitect wordt gezien als coach van een team zeer uiteenlopende patiënten. Hij of zij moet de juiste opstelling vinden die rekening houdt met de capaciteiten van elk individu. Daarbij moet hij de cardiologen en radiologen in de skybox niet uit het oog verliezen, maar ook de Raad van Bestuur in het sfeervakken de Inspectie als scheidsrechters op het veld tevreden houden.

 

Specialisatie en segmentatie

De eerste keynote spreker van de dag was Ben van Miltenburg, lid van de Raad van Bestuur van De Friesland Zorgverzekeraar. In zijn presentatie maakt hij duidelijk wat een solide architectuur heeft opgeleverd voor de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar houdt vast aan het idee dat niet de kosten maar de kwaliteit de primaire focus moeten hebben. Ook wijst de spreker op de trend van specialisatie, concentratie en spreiding van zorg, maar ook de verandering van het klantgedrag. De klant van tegenwoordig is zich meer bewust van de waarde van zorg, draagt er zelfstandig aan bij en maakt daarbij gebruik van een veelheid aan media om aan informatie te komen en om informatie te verschaffen.

 

Architectuur in de zorg in Duitsland

Jörg Caumanns van het Fraunhofer Institut ging na zijn officiële ‘kick-off’ (letterlijk een zachte oranje bal richting de linkerkruising) in op het onterechte geloof in ‘one architecture fits all’. Het Fraunhofer Institut onderkent verschillende wensen van patiënten binnen de driehoek privacy-usability-functionality en door de samenhang van die wensen te onderzoeken, kwam het Institut tot twee gescheiden doelgroepen. Voor iedere doelgroep afzonderlijk is vervolgens een eigen architectuur opgetuigd.

 

Themasessies

A – Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen versie 2

In een zaal vol aandachtige en ook kritische toehoorders presenteerden Ben van der Stigchel en Fred Smeele de tweede versie van het referentiedomeinenmodel ziekenhuizen. Dit model helpt bij de inrichting van de informatievoorzieningen in ziekenhuizen. In versie 2 hebben naast de zorg ook onderzoek, onderwijs, sturing en verantwoording en bedrijfsondersteuning een plaats gekregen. Gebruikers werden uitgedaagd om het model toe te passen of uit te leggen waarom ze dat niet kunnen of willen doen.

 

B – Zorgaanbieders Online en het e-Mental Health Platform

Andries Bottema, directeur van Zorgaanbieders Online, opent zijn presentatie met uitleg over de bijdrage van Zorgaanbieders Online in de vorm van een e-Mental Health Platform. Dit platform wordt neergezet als oplossing voor e-interventies, het op een elektronische manier geven van een behandeling aan een cliënt met een aandoening. Theo Stolker, senior software architect bij VitalHealth, geeft in vogelvlucht de architectuur weer en laat hierbij meteen de uitdagingen zien.

 

C – Semantische Interoperabiliteit en de zorg

In een overvolle zaal praat Arnold van Overeem, global architect bij Capgemini,

zijn publiek bij over het (Distributed) Universal Data Element Framework ((D)UDEF) en de mogelijkheden daarvan voor de zorg. Een belangrijk probleem bij interoperabiliteit is dat de kwaliteit van data verslechterd doordat het wordt ingezet bij zaken waarvoor het niet oorspronkelijk verzameld is. Een Global Canonical Standard kan helpen dit probleem op te lossen.

 

D – Internetzorg en patiëntenportalen

Johan Krijgsman van Nictiz sprak namens het platform internetzorg over de visie van het platform op de toekomst van patiëntenportalen. Het platform heeft een gezamenlijke agenda opgesteld om te komen tot ‘best practices’, richtlijnen en standaarden op het gebied van internetzorg. Patiënten krijgen meer te zeggen over de toegang tot hun patiëntgegevens en internetzorg wordt een geïntegreerd onderdeel van de ‘gewone’ zorg. Het wordt vanzelfsprekend om een deel van je zorgzaken ‘online’ en een deel ‘face to face’ af te handelen. Johan Krijgsman presenteerde de concrete activiteiten van het platform voor de komende periode, waaronder het definiëren van bouwstenen voor business cases, het verzamelen van ervaringen van zorgverleners en patiënten en het vinden van goede oplossingen voor patiëntauthenticatie.

 

E – De impact van ‘operational excellence’ op architectuur

Yuri Weseman, senior software engineer/architect bij ASITO en TSN Thuiszorg trakteert zijn publiek op het snijvlak van architectuur en de Customer Value Proposition (CVP). Welke impact heeft operational excellence op de enterprise architectuur van je organisatie? Welke afwegingen maak je wanneer je een dergelijke strategie volgt? Hoe is de interactie tussen technische principes en business principes in relatie tot deze strategie? Aan de hand van ervaringen binnen TSN Thuiszorg biedt Yuri handvatten voor het verder ontwikkelen van architectuur binnen een zorginstelling.

 

F – De rol van methoden en modellen in de zorginformatiearchitectuur

Wiger Levering van Capgemini ziet de architect als communicator en het liefst als bruggenbouwer. Met de uitspraak ’Architect word je niet, dat ben je’ geeft hij aan dat niet iedereen architect kan zijn. Bij het kiezen van een architectuurmethode is het van belang te bedenken welke onderdelen er noodzakelijk zijn, met welk doel de methode gekozen wordt en welke beperkingen eraan kleven. Niet ArchiMate maar SAIF stond centraal toen Michael van der Zel, werkzaam bij UMCG en HL7 Nederland de presentatie van Wiger overnam. Michael introduceerde het Services-Aware Interoperability Framework als een Reference en Content Model. Dit model biedt het UMCG bruikbare referentiemodellen voor communicatie tussen stakeholders en architecten.

 

G – Hoe veranderde wetgeving invloed heeft op bestaande architectuur

Ronald van Kaijen, informatie architect, vertelt hoe het College voor Zorgverzekeringen te maken heeft met veranderende wetgeving. De ICT-architectuur van CVZ wordt zo flexibel mogelijk ontworpen zodat systemen niet helemaal opnieuw gebouwd moeten worden bij wijzigingen in wet- en regelgeving. Het CVZ heeft hiervoor de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) als uitgangspunt genomen en sluit aan op eOverheid bouwstenen.

 

H – Diagnostiek op maat: de balans tussen snelheid en patiëntvriendelijkheid

Wil een patiënt wel binnen 48 uur na een het eerste bezoek aan de polikliniek weten dat hij kanker heeft? Het antwoord blijkt nee te zijn. Ger Koole vertelt over dit onverwachte effect van sneldiagnose: het initiatief om patiënten binnen 48 uur te diagnosticeren. Koole pleit voor ‘Patient-centered’ diagnostics. Verder spreekt hij over het toepassen van LEAN-methodieken op de processen in een polikliniek. De wachtlijsten namen af, maar groeiden vaak weer vanwege de aanzuigende werking op patiënten buiten de regio.

 

Ludieke afsluiting

Cabaretier Coen Jutte sluit de dag op heldere en interactieve manier af. Hij overtuigde alle aanwezige architecten ervan dat ‘het contextueel plaatsen van semantische interoperabiliteit’ vooral niet tot frustraties mocht leiden bij de frustrerende partij. Een mooie afsluiter van een inspirerende dag.

 

 


Programma 21 juni 2012

"De architect, de coach voor een goed zorgsysteem"

De presentaties kunt u downloaden door op de titel van de lezing te klikken.

09:00–09:30

Ontvangst met koffie en thee

Voorbeschouwing

09:30–09:45

Opening door de dagvoorzitter Nicky Hekster
Technical Leader Healthcare & Lifesciences, IBM Benelux;
leveranciersvoorzitter IHE Nederland

09:45–10:30

Specialisatie en klantsegmentatie
Ben van Miltenburg, Raad van Bestuur, De Friesland Zorgverzekeraar

10:30–10:45     

Pauze

Eerste helft

10:45–11:35

Themasessies A t/m D, ronde 1

 

A

Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen versie 2Ben van der Stigchel, Informatiearchitect,
Erasmus MC
Fred Smeele, Programmamanager, iZiekenhuis, Nictiz

B

Zorgaanbieders Online en het e-Mental Health Platform

Theo Stolker,
Senior software architect, VitalHealth
Andries Bottema,
Directeur, Zorgaanbieders Online

C

Semantische Interoperabiliteit en de zorg


Arnold van Overeem,
Global architect, Capgemini

 

D

Internetzorg en patiëntportalenJohan Krijgsman,
Sr IT architect, Nictiz

11:40–12:30

Themasessie A t/m D, ronde 2

12:30–13:30

Lunchpauze

13:30–14:15

Architectuur in de zorg in Duitsland
Jörg Caumanns, Lead architect, Fraunhofer instituut Berlijn

Tweede helft

14:15–15:05

Themasessie E t/m H, ronde 1

 

E

De impact van ‘operational excellence’ op  architectuurYuri Weseman,
Senior software engineer/ architect, ASITO en TSN Thuiszorg

 

 

F

Methodiek, TOGAF, ArchiMate voor de zorg


Wiger Levering, Business & ICT architect, Capgemini,
Michael van der Zel, EHR/CR Information System architect, UMCG/HL7 NL

G

Hoe veranderde wetgeving invloed heeft op bestaande architectuur

Roland Kaijen, Informatie architect, CVZ

 

H

Diagnostiek op maat: de balans tussen snelheid en patiëntvriendelijkheid


Ger Koole,
Hoogleraar Operations Management, VUmc

15:05–15:30

Pauze

15:30–16:20

Themasessie E t/m H, ronde 2

16:25–16:55

Terugblik op de dag
Coen Jutte, cabaretier

Nabeschouwing / Derde helft

16:55–17:05

Afsluiting door de dagvoorzitter

17:05–18:00

Netwerkborrel

Achtergrondinformatie

 

Keynote lezingen

 

Specialisatie van de zorg
Ben van Miltenburg, lid Raad van Bestuur, De Friesland Zorgverzekeraar

Ben van Miltenburg

 

Ben spreekt in zijn presentatie over de veranderingen in het aanbieden van specialistische zorg op regionaal gebied. In de toekomst zal niet iedere zorgaanbieder meer elke vorm van specialistische zorg aanbieden. Zo kan het gebeuren dat in de toekomst een aandoening aan de slokdarm in Sneek behandeld wordt en een aandoening aan de buik bijvoorbeeld in Drachten. Trends als specialisatie, concentratie en spreiding van zorg maken hun opwachting. Wat zijn hiervan de consequenties en hoe speelt een zorgverzekeraar daarop in? Daarnaast zal er meer aandacht komen voor differentiatie in de commercie van zorgverzekeringen: klanten verschillen immers van elkaar. Welke eisen stellen deze thema's aan de zorginstellingen, zorgverzekeraars en de ondersteuning door ICT? Welke uitdaging ligt er voor de architect?

 

 

Architectuur in de zorg in Duitsland: The Myth of the One-Fits-All Health Record
Jörg Caumanns, lead architect, Fraunhofer instituut Berlijn

Jörg Caumanns


During his presentation, Jörg Caumanns talks about the myth of the one-fits-all health record. By putting an index on top of distributed medical data, such data can be made available to all physicans who have access to the underlying repositories and registries. Adding some authentication and access control makes this a national Health Record infrastructure. Sounds simple, but it often fails.
Turning this into a Patient Record infrastructure just requires to exchange virtual integration for physical integration and to give the patient the ability to manage access rights. Sound simple, too. And often/always fails, too.
For the German eHealth infrastructure Fraunhofer FOKUS proposes to run two record systems in parallel: (1) case records which are operated within regional networks and (2) patient records as zero-configuration, interactive health data sharing platforms under full control of the citizen. The talk will give insights into the motivation, conceptual design and architecture of both systems.

Terugblik op de dag
Coen Jutte, cabaretier

Coen Jutte

 

Coen blikt aan het einde van de dag terug op het congres. Hij laat zijn verhaal goed aansluiten bij de belevingswereld van de deelnemers. Op humoristische wijze slaat hij bruggetjes naar inhoudelijke kanten van de bijeenkomst.

 

 

 
 

Themasessies 

Ben van der Stigchel Fred Smeele

 

A: Referentiedomeinenmodel Ziekenhuizen versie 2
Ben van der Stigchel, informatiearchitect Erasmus MC en Fred Smeele, programmamanager i-Ziekenhuis, Nictiz

Na de oplevering in april 2011 van versie 1 van het Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen, is nu versie 2 beschikbaar. Ben en Fred lichten samen het model toe. Wat is nieuw in versie 2, hoe is de koppeling met het HL7 EHR FM en wat zijn de vervolgplannen? Maar vooral hoe kan versie 2 van dit model individuele ziekenhuizen helpen bij de inrichting van de informatievoorziening?B: Zorgaanbieders Online en het e-Mental Health Platform
Theo Stolker, senior software architect, VitalHealth Software en Andries Bottema, directeur, Zorgaanbieders Online

Theo Stolker

 

Vijf zorgaanbieders (Altrecht, Bouman GGZ, Interhealth, Mentalshare, Parnassia Bavo Groep) en softwareprovider VitalHealth Software, hebben gezamenlijk het bedrijf Zorgaanbieders Online B.V. opgericht. Het doel van deze organisatie is om een standaard software platform te ontwikkelen waardoor het makkelijker wordt om e-interventies aan te bieden aan hun patiënten. Zorgaanbieders Online maakt het hiermee mogelijk dat een zorgaanbieder kan beschikken over e-interventies van verschillende leveranciers via één platform. Zorginstellingen kunnen met dit platform goed aansluiten bij de verschillende profielen van hun cliënten en vervolgens naar eigen inzicht en ervaring de meest effectieve zorgpaden inrichten met e-interventies. Daarnaast sluit dit platform aan op de respectievelijke back-offices van de zorgaanbieders en integreert het platform met eventuele andere applicaties (b.v. ROM). In deze presentatie zal vanuit de business drivers voor Zorgaanbieders Online een vertaling worden gemaakt naar de gekozen architectuur van het e-Mental Health Platform.


 

Arnold van Overeem

C: Semantische interoperabiliteit en de zorg
Arnold van Overeem, global Architect, Capgemini

Interoperabiliteit kan gezien worden als het vermogen om informatie uit te wisselen en intelligent te gebruiken met een minimum aan afspraken vooraf.  In veel gevallen is het niet mogelijk of niet gewenst vooraf overeen te komen hoe uit te wisselen gegevens begrepen moeten worden.  In de praktijk blijkt het soms razend moeilijk om de betekenis van schijnbaar overeenkomstige  gegevens te onderscheiden.  Is bijvoorbeeld het begrip 'inkomen' het totaalbedrag dat iemand in een kalenderjaar bruto heeft ontvangen, of is dit het bedrag waarover rechten in het kader van de sociale zekerheid worden berekend. Wanneer dit onderscheid wordt genegeerd, kan bij gegevens uitwisseling of vergelijking een groot misverstand ontstaan, met verstrekkende (kostbare) gevolgen.

Het kunnen uitwisselen van gegevens is een noodzakelijke, maar niet voldoende voorwaarde voor interoperabiliteit. Binnen de Europese Commissie en binnen  The Open Group wordt veel aandacht besteed aan interoperabiliteit, in het bijzonder aan semantische interoperabiliteit. Semantische interoperabiliteit heeft betrekking op het uitwisselen van de juiste betekenis van informatie, ongeacht de manier waarop deze informatie wordt weergegeven. Waar de inspanningen in EC verband gericht zijn op het implementeren van de EU verdragen door de lidstaten, richt The Open Group zich op haar ideaal van grenzeloze informatiestromen ("Boundaryless Informationflow")

In deze presentatie zal uitgelegd worden hoe door middel van een universeel raamwerk begrippen uit verschillende domeinen op het niveau van hun betekenis met elkaar vergeleken kunnen worden. Met UDEF (het Universal Data Element Framework) is het mogelijk over de grenzen van kennis domeinen heen en ongehinderd door taalbarrières informatie te begrijpen zonder verdergaande afspraak dan dat men van UDEF gebruik maakt.

In UDEF wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds objecten waarover in de contekst van een organisatie informatie wordt opgeslagen en anderzijds eigenschappen, die de opgeslagen informatie over een object karakteriseren. Door deze twee zichtwijzen te scheiden kan met een relatief beperkte vocabulaire een zeer groot aantal begrippen worden gekarakteriseerd. Doordat UDEF beschikbaar is in meerdere talen, waaronder Nederlands, is het ook mogelijk betekenis van begrippen uit te wisselen zonder elkaars taal te kennen (alleen tussen talen waarin een versie van UDEF beschikbaar is).

De meest recente ontwikkeling van UDEF voorziet in het decentraal beheren van begrippen structuren, namelijk niet meer alleen in de contekst van een (willekeurige) organisatie, maar ook in de conteksten van willekeurig gekozen (relevante) kennisdomeinen. Momenteel wordt gewerkt aan het opzetten van begrippen structuren in de domeinen lucht- en ruimtevaart, het medische/zorg domein en in het domein telecom, media en internet. Voorbeelden van andere domeinen waarvoor interesse bestaat zijn: mijnbouw, olie en gas; energie en nutsbedrijven; automobielindustrie; en ICT-industrie.

In het zorgdomein zal UDEF zoveel mogelijk synergie met bestaande initiatieven op het gebied van semantisch interoperabiliteit nastreven. UDEF als standaard heeft een karakteristiek netwerk effect: het voordeel van het gebruik groeit met het kwadraat van het aantal gebruikers. Toegelicht zal worden hoe UDEF van SNOMED en HL7 verschilt, en waarom deze in de zorgsector reeds toegepaste standaarden en UDEF elkaar kunnen versterken, met als conclusie dat een samenwerking tussen HL7 en The Open Group op het gebied van interoperabiliteit in de zorgsector een lonkend perspectief biedt.
 

D: Internetzorg en patiëntportalen
Ron van Holland, lead architect, Nictiz

Ron van Holland

 

Anno 2012 is een wereld zonder internet bijna niet meer voor te stellen. Ook in de zorg wordt steeds meer en steeds vaker gebruik gemaakt van de mogelijkheden die internet biedt. Eind 2011 is Nictiz gestart met een initiatief om partijen uit de markt bijeen te brengen rond het thema ‘Internetzorg en patiëntportalen’. Inmiddels heeft dit geleid tot een document waarin de context, status en toekomst van internetzorg en patiëntportalen worden geschetst. Tijdens deze presentatie gaat Ron op dit document in: op de architectuurvraagstukken die deze ontwikkeling met zich meebrengt en op de wijze waarop betrokken partijen deze vraagstukken gezamenlijk willen oppakken.

 

Yuri Weseman


E: De impact van ‘operational excellence’op architectuur

Yuri Weseman, senior software engineer/architect, ASITO en TSN Thuiszorg

Welke impact heeft operational excellence op de enterprise architectuur van je organisatie? Welke afwegingen maak je wanneer je een dergelijke strategie volgt? Hoe is de interactie tussen technische principes en business principes in relatie tot deze strategie? Kan het opstellen en onderhouden van een enterprise architectuur eigenlijk wel helpen binnen een operational excellence strategie of zorgt het alleen maar voor hogere kosten, vanwege vertragingen bij bijvoorbeeld overnames of fusies? Aan de hand van ervaringen binnen TSN Thuiszorg biedt Yuri handvatten voor het verder ontwikkelen van architectuur binnen een zorginstelling.


F: Methodiek, TOGAF, ArchiMate voor de zorg

Wiger Levering, business & ICT architect, Capgemini en Michael van der Zel, EHR/CR Information System architect, UMCG/HL7 NL

Wiger Levering Michael van der Zel

 

Enterprise Architectuur vereist samenwerking tussen verschillende disciplines. Goede communicatie is daarbij essentieel. Het hebben van een gezamenlijk referentiekader voor de betrokken disciplines vereenvoudigt die communicatie. Methoden en technieken zijn een essentieel onderdeel van dat referentiekader. In deze sessie zullen een aantal methoden en technieken (w.o. TOGAF, IAF, Archimate en SAIF) aan de orde komen. Daarbij wordt onder andere ingegaan op de communicatie met de verschillende doelgroepen en hoe de methoden en technieken daarin faciliteren.

 

Roland Kaijen

 


G: Hoe veranderde wetgeving invloed heeft op bestaande architectuur

Roland Kaijen, informatie architect, College voor Zorgverzekeringen (CVZ)

Zorg en ict is geen vanzelfsprekende combinatie; liever handen aan het bed, dan op het toetsenbord. Het gebruik van informatietechnologie wordt als een noodzakelijk kwaad gezien. Door veranderingen in wet en regelgeving moeten de systemen bovendien regelmatig bijgesteld worden. Op dit moment worden ingrijpende wetswijzigingen voorbereid, die onvermijdelijk leiden tot grote aanpassingen in processen en systemen van zorginstellingen. In de presentatie wordt ingegaan op de vraag hoe de informatievoorziening voor de (langdurige) zorg anders kan worden vormgegeven, zodat deze minder gevoelig wordt voor veranderende wet- en regelgeving én bovendien beter aansluit bij de oorspronkelijke doelstellingen en de primaire processen in de zorg.


H: Diagnostiek op maat: de balans tussen snelheid en patiëntvriendelijkheid

Ger Koole, hoogleraar Operations Management, VUmc

Ger Koole

 

De presentatie van Ger Koole bevat een casus uit het VUmc. Gebruikmakend van lean principes kunnen ziekenhuisprocessen versneld worden. Maar is de patiënt gebaat bij deze maximale snelheid? Het verkort de onzekerheid, maar maakt het zorgproces in meerdere opzichten zwaarder.