Programma 20 juni 2013

"Architectuur: een hele kunst"

 

Individuele presentaties kunt u downloaden door op de blauwe titel van de lezing te klikken.

Via Storify vindt u een verslag van de bijeenkomst.

 

09:00–09:30

Ontvangst met koffie en thee

Openingssessie

09:30–09:45

Opening door de dagvoorzitter Nicky Hekster
Technical Leader Healthcare & Lifesciences, IBM Benelux;
leveranciersvoorzitter IHE Nederland

09:45–10:30

Sundhed.dk - Architecture of the Danish National Healthcare Portal
Thomas Krogsgaard Holme,
IT-architect, Sundhed.dk, The Danish eHealth Portal

10:30–10:45     

Pauze

Parallelsessies

10:45–11:35

Themasessies A t/m D, ronde 1

 

A

Ambulantisering van de zorg in GGZ


Peter Klumpenaar,
Innovator GGZ-Noord Holland Noord,
Eigenaar oipinio innovatie 
B

Business Intelligence:
wat kunnen we leren van retail


Wouter van Aerle,
Managing Partner,
DeltIQ Group

C

Medical IntelligenceMichael van der Zel,
EHR/CR Information System Architect, UMCG / LifeLines

Ursula Letschert, Adviseur / Informatiearchitect, LUMC

Ewout Kramer, Senior Technisch Specialist, Furore

D

Referentiedomein-
modellen in GGZ en Care


Cornelis de Pee,
Informatiemanager,
Vierstroom

Steven Ham,
Informatie Architect, Rivierduinen

11:40–12:30

Themasessie A t/m D, ronde 2

12:30–13:30

Lunchpauze

13:30–14:15

Echt innoveren met een nieuwe cloud-architectuur
Laurens Waling,
partner Alares, onafhankelijk innovator

Parallelsessies

14:15–15:05

Themasessie E t/m H, ronde 1

 

E

Knutselen aan informatieuitwisseling

Spanning tussen theorie en praktijk van architectuurontwikkeling

 


Teun Oosterbaan,
Business Consultant,
The Beagle Armada

F

Architectuur in GGZ
eLearning/eHealth

 

 

 


Erwin Poppen,
Adviseur Informatisering,
GGZ Drenthe

G

Twee samenwerkende ziekenhuizen:
1 of 2 EPD’s?
En wat doe ik met al mijn andere systemen?

Joost van Geijn,
Managing consultant,
D&A medical group

H

Generieke overdrachtsgegevens

 

 

 


Ernst. E. de Bel,
Informatie Architect
RvB Programmabureau Beter 2.0,
UMC St. Radboud

Jan Hazelzet,
Vice-Director Strategy, Policy&Accountability IT, ErasmusMC

15:05–15:30

Pauze

15:30–16:20

Themasessie E t/m H, ronde 2

16:25–17:00

Plenaire slotsessie
- Ludieke afsluiting

17:00–18:00

Netwerkborrel


 

 


Programma 20 juni 2013

"Architectuur: een hele kunst"

 

Individuele presentaties kunt u downloaden door op de blauwe titel van de lezing te klikken.

Via Storify vindt u een verslag van de bijeenkomst.

 

09:00–09:30

Ontvangst met koffie en thee

Openingssessie

09:30–09:45

Opening door de dagvoorzitter Nicky Hekster
Technical Leader Healthcare & Lifesciences, IBM Benelux;
leveranciersvoorzitter IHE Nederland

09:45–10:30

Sundhed.dk - Architecture of the Danish National Healthcare Portal
Thomas Krogsgaard Holme,
IT-architect, Sundhed.dk, The Danish eHealth Portal

10:30–10:45     

Pauze

Parallelsessies

10:45–11:35

Themasessies A t/m D, ronde 1

 

A

Ambulantisering van de zorg in GGZ


Peter Klumpenaar,
Innovator GGZ-Noord Holland Noord,
Eigenaar oipinio innovatie 
B

Business Intelligence:
wat kunnen we leren van retail


Wouter van Aerle,
Managing Partner,
DeltIQ Group

C

Medical IntelligenceMichael van der Zel,
EHR/CR Information System Architect, UMCG / LifeLines

Ursula Letschert, Adviseur / Informatiearchitect, LUMC

Ewout Kramer, Senior Technisch Specialist, Furore

D

Referentiedomein-
modellen in GGZ en Care


Cornelis de Pee,
Informatiemanager,
Vierstroom

Steven Ham,
Informatie Architect, Rivierduinen

11:40–12:30

Themasessie A t/m D, ronde 2

12:30–13:30

Lunchpauze

13:30–14:15

Echt innoveren met een nieuwe cloud-architectuur
Laurens Waling,
partner Alares, onafhankelijk innovator

Parallelsessies

14:15–15:05

Themasessie E t/m H, ronde 1

 

E

Knutselen aan informatieuitwisseling

Spanning tussen theorie en praktijk van architectuurontwikkeling

 


Teun Oosterbaan,
Business Consultant,
The Beagle Armada

F

Architectuur in GGZ
eLearning/eHealth

 

 

 


Erwin Poppen,
Adviseur Informatisering,
GGZ Drenthe

G

Twee samenwerkende ziekenhuizen:
1 of 2 EPD’s?
En wat doe ik met al mijn andere systemen?

Joost van Geijn,
Managing consultant,
D&A medical group

H

Generieke overdrachtsgegevens

 

 

 


Ernst. E. de Bel,
Informatie Architect
RvB Programmabureau Beter 2.0,
UMC St. Radboud

Jan Hazelzet,
Vice-Director Strategy, Policy&Accountability IT, ErasmusMC

15:05–15:30

Pauze

15:30–16:20

Themasessie E t/m H, ronde 2

16:25–17:00

Plenaire slotsessie
- Ludieke afsluiting

17:00–18:00

Netwerkborrel

Achtergrondinformatie

 

Keynote lezingen

  Sundhed.dk - Architecture of the Danish National Healthcare Portal
Thomas Krogsgaard Holme,
IT-architect, Sundhed.dk, The Danish eHealth Portal

After a short introduction on the Danish Healthcare system and sundhed.dk, Thomas will tell about the challenges they are facing and the principles they wish to follow.
Once the foundation for the portal is established, he will describe the hardware architecture and the general setup including test environments, deployment procedures and development and tests.
Finally he will discuss the portal architecture: their framework and the integration to their CMS and other data sources, caching, exception handling, system surveillance, statistics and logging.

Echt innoveren met een nieuwe cloud-architectuur
Laurens Waling, partner Alares, onafhankelijk innovator

Kunnen patiënten hun eigen dossier beheren? Kun je 1 gezin 1 plan 1 hulpverlener 1 budget echt cross-sectoraal toepassen?
Hoe kunnen we de zorg kantelen? Hoe kan ik slim kennis delen? Hoe krijg ik mijn organisatie in beweging? Hoe schaf ik e-mail af?
En hoe neem ik mijn collega’s mee?

Laurens inspireert en creëert beweging met zijn ideeën om het sociaal domein anders te organiseren.
Hij laat aan de hand van voorbeelden uit het hele land zien, hoe Nederland druk bezig is revolutionair te veranderen. Zet ramen en deuren wijd open voor de nieuwe jeugdzorg, zorg, welzijn, werk, gemeente en onderwijs; en een bijbehorende nieuwe manier van denken over ICT-architecturen en de realisatie daarvan.

 
 

Parallelsessies

   

 

 

Sessie A - Ambulantisering van de zorg in GGZ
Peter Klumpenaar, Innovator GGZ-Noord Holland Noord, Eigenaar oipinio innovatie

GGZ-Nhn is de meest geambulantiseerde ggz van Nederland. Daarnaast heeft de ICT in het bedrijf een innovatief karakter. 
Cliënten kunnen thuis gebruik maken van telezorg en internetbehandeling.
De ambitie is er om deze ambulantisering de komende jaren nog verder door te voeren en dieper te integreren in de samenleving.
Welke IT/architectuur keuzen hebben we gemaakt, moeten we maken en wat zijn onze ervaringen.
Een praktijkcasus met uitdagingen en kansen.

  


 

Sessie B - Business Intelligence: wat kunnen we leren van retail

Pindakaas of DOT? Lessons learned van succesvolle BI-toepassingen
Wouter van Aerle, Managing Partner, DeltiQ Group

Het integreren,  verrijken en verstrekken van informatie is een essentieel onderdeel in de informatievoorziening van een organisatie.
Of het nu Big Data, Analytics of Business Intelligence (BI) heet.
Deze parallelsessie gaat in op relevante succesfactoren en lessons learned voor de zorgsector,
gebaseerd op onder andere de BI-omgeving van Albert Heijn (Pallas Datawarehouse).

 
 

Sessie C - Medical Intelligence
Michael van der Zel, EHR/CR Information System Architect, UMCG / LifeLines
Ursula Letschert, Adviseur / Informatiearchitect, LUMC
Ewout Kramer, Senior Technisch Specialist, Furore

In ziekenhuizen die onderzoek doen werken zorgverleners en onderzoekers vaak op gescheiden systemen.
De wens komt steeds vaker naar voren om onderzoek en zorg te integreren, zodat zorgprofessionals minder dubbel hoeven in te voeren en onderzoekers beter en sneller toegang krijgen tot patiëntgegevens.
Hiervoor moet de informatiearchitectuur van zorg en onderzoek gekoppeld worden.

Vragen die hierbij beantwoord moeten worden: hoe krijg je traceerbare en betrouwbare gegevens bij de onderzoeker?
Hoeveel opschoonwerk moet je doen om zorggegevens bruikbaar te maken? Hoe ga je om met anonimisatie?
Architecten van verscheidene organisaties (UMCG/LifeLines, ErasmusMC, UMCU, LUMC, Furore) zijn bij elkaar gaan zitten om van elkaar te leren.
De eerste behoefte is om te komen tot een referentiearchitectuur; met een gemeenschappelijk ontwerp en terminologie om de onderdelen van zo'n geïntegreerde oplossing te bespreken.

In deze sessie vertellen drie architecten uit deze samenwerking over de referentiearchitectuur die zij hebben opgesteld.

Sessie D - Referentiedomeinmodellen in GGZ en Care
Cornelis de Pee, Informatiemanager, Vierstroom
Steven Ham, Informatie Architect, Rivierduinen

In 2012 is het kennisplatform iCare door Nictiz opgericht met als doel kennisuitwisseling in de Care sector.
Een van de eerste resultaten voortgekomen uit dat platform is het Referentiedomeinenmodel Care (RDC).
In navolging van het succesvolle Referentiedomeinenmodel Ziekenhuizen (RDZ), dat is voortgekomen uit het kennisplatform iZiekenhuis, beschikt nu ook de Care sector over een referentiedomeinenmodel. In deze sessie wordt u meegenomen in de totstandkoming van en een toelichting op de eerste versie van het RDC.

 

Sessie E - Knutselen aan informatie uitwisseling; Spanning tussen theorie en praktijk van architectuurontwikkeling
Teun Oosterbaan, Business Consultant, The Beagle Armada

Architectuur is een interessant instrument voor het realiseren van informatie-uitwisseling, niet alleen in de zorg maar ook daarbuiten.
'Het hebben van een architectuur' wordt van belang geacht om informatie-uitwisseling te kunnen aansturen in samenhang met uit te voeren processen en met de ICT die het moet ondersteunen ('alignment'). Het wordt in verband gebracht met zaken als grip, toekomstbestendigheid, en verbetering van performance, maar ook met dienstverlening, innovatie en uitvoering van beleid. Tegelijkertijd is het een instrument dat met weerbarstigheid gepaard gaat: voorbeelden daarvan zijn dat het een babylonische spraakverwarring creëert, dat een architectuur vaak moeilijk te communiceren is, en dat een architectuur vaak weinig bestuurlijk draagvlak heeft.

De beste architectuur is een architectuur die gebruikt wordt, en de sleutel tot gebruik van een architectuur (naleving) ligt in de ontwikkeling ervan.
'Samenwerking' is niet alleen de uitkomst van een architectuur, maar is ook nodig voor de ontwikkeling ervan. 

Architectuur is niet alleen een agenda voor de ontwikkeling van ICT, maar ook en vooral een agenda voor de ontwikkeling van samenwerking. Het bevat niet alleen technische, maar ook bestuurlijke en organisatorische afspraken. Als de ontwikkelaanpak hierop is afgestemd, dan wordt de strategische waarde ervan gemaximaliseerd.

Dit zijn conclusies uit het proefschrift van dr. Teun Oosterbaan, naar aanleiding van meerjarig onderzoek in de publieke sector.
Naast onderzoeker is Teun ook adviseur, en in die rol is hij bezig met het toepassen van architectuur bij instellingen in de langdurige zorg.

Tijdens de presentatie gaat Teun in op verhalen uit zijn proefschrift en uit zijn werkpraktijk, en laat hij zien dat architecten bezig zijn met knutselen aan informatie uitwisseling.

 

Sessie F - Architectuur in GGZ; eLearning/eHealth
Erwin Poppen, Adviseur Informatisering, GGZ Drenthe

De snelle ontwikkelingen rondom e- (mental) health op dit moment maken dat het tijd is om een pas op de plaats te maken en eens goed om ons heen te kijken.
Wat was als GGZ ons vertrekpunt, waar staan we nu en hoe zorgen we nu uiteindelijk voor succesvol toepassing van online hulpverlening?
In deze presentatie een pleidooi om voor antwoorden eens over de schutting te kijken en te profiteren van de ervaringen uit een andere online sector: e-learning.
Dit levert verrassende inzichten en mogelijkheden op tot meer regie op ontwikkelingen, met een e-health=elearning architectuur als resultaat.

 

Sessie G - Twee samenwerkende ziekenhuizen: 1 of 2 EPD’s? En wat doe ik met al mijn andere systemen?
Joost van Geijn, Senior Consultant, D&A medical group

Veel ziekenhuizen werken regionaal steeds nauwer samen, sommige fuseren.
Dit leidt tot verschillende vragen: is samenwerking te ondersteunen door gebruikmaking van één gemeenschappelijk ziekenhuis-EPD? Kan één EPD alle dossiervoering en zorglogistiek stroomlijnen? Welke wettelijke, organisatorische, functionele en technische randvoorwaarden moeten worden ingevuld? Wat betekent één EPD voor het landschap van gekoppelde systemen zoals PACS-en, laboratoriumsystemen en portalen.
Op basis van uitgebreide projectervaringen en gedetailleerde kennis van systemen en standaarden wordt in deze sessie ingegaan op de verschillen tussen en de aandachtspunten rond scenario’s van één en twee EPD’s. Er wordt ingegaan op welke wijze de scenario’s kunnen worden geanalyseerd. Ook wordt aangegeven welke impact de ontwikkelingen van standaarden voor overdracht (IHE en Nictiz) hebben op deze scenario’s.

 

H - Generieke overdrachtsgegevens
Ernst. E. de Bel, MD, Informatie Architect, RvB Programmabureau Beter 2.0, UMC St. Radboud
Jan Hazelzet, Vice-Director Strategy, Policy&Accountability IT, Erasmus MC

De toenemende samenwerking tussen zorgaanbieders vereist een gemeenschappelijk gegevensarchitectuur om uitwisseling van medische gegevens mogelijk te maken. De acht UMC’s in Nederland hebben het initiatief gerealiseerd om een inhoudelijke standaard voor ‘Continuity of Care’ geschikt te maken voor zorgoverdracht binnen Nederland. Tijdens deze sessie wordt besproken hoe deze Generieke Overdachtgegevens tot zijn stand gekomen en hoe deze aansluiten bij o.a. CCR (ASTM),  CDA R2 (HL7 en IHE) en EpSOS. Er wordt getoond hoe de dataset generiek gebruikt kan worden: voor het opruimen van legacy, het inrichten van een EPD of  het opzetten van een generieke data store of data warehouse. Tenslotte zal ook het verband met  het ‘Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen’ (RDZ) worden gevisualiseerd.