23 juni 2016: 7e congres "Architectuur in de zorg: informatie-estafette zonder horden?"


 

                                   
Terugblik

Presentaties: de beschikbare presentaties kunt u vinden op de programmapagina.
Verslag; hier kunt u het verslag van de sessies teruglezen.
Foto's: gedurende de congresdag is een foto impressie gemaakt door Gé Klein Wolterink. Bekijkt u hier de foto's.

Cartoons: Benieuwd welke cartoons LokoCartoons heeft gemaakt? Klik hier
 

De presentaties kunt u downloaden door op de blauwe titel van de lezing of naam van spreker te klikken.

Meer informatie

Plenaire Lezingen


Big data in de Psychiatrie
Floortje Scheepers, Med. afdelingshoofd Psychiatrie | Divisie Hersenen, Psychiatrie Medisch, UMC Utrecht
Alisa Westerhof, senior adviseur, M&I Partners

Doel van het ‘Big Data Psychiatrie’ project is meer zicht te krijgen op de complexe interactie tussen kwetsbaarheid en omgeving en hoe dit bij de ene persoon wel en de andere niet tot (psychiatrische) klachten kan leiden. Door risico en beschermingsprofielen te genereren is de hoop dat behandelmogelijkheden verder gepersonaliseerd kunnen worden. Na een jaar kunnen we stellen dat Big Data-analyses geschikt zijn om een stukje van de complexiteit van psychiatrische ziektebeelden te ontrafelen. Graag willen we in onze presentatie niet alleen meer zicht geven op de wereld van de psychiatrie en de knelpunten in een persoonlijke behandeling, maar ook welke leerervaringen we hebben opgedaan op het gebied van Big Data, zodat andere ziekenhuizen hiervan kunnen leren.

 

Uniforme barcodering in de zorg
Tom Pereboom, Manager Centrale Sterilisatie Afdeling, MC Groep

Ziekenhuizen en leveranciers van medische hulpmiddelen hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over traceerbaarheid van medische hulpmiddelen.
Door medische hulpmiddelen op standaardwijze te identificeren, kunnen de processen van leveranciers en zorgaanbieders goed op elkaar worden afgestemd. Deze processen verlopen efficiënter en er worden minder fouten gemaakt. Binnen het ziekenhuis betekent dit dat informatie-uitwisseling tussen de diverse IT-systemen kan eenvoudiger verlopen. Zo kun je bijvoorbeeld ervoor zorgen dat de informatie van een gebruikt implantaat bij een patiënt dat wordt vastgelegd in het elektronisch patiëntdossier (EPD), ook wordt gebruikt in de software voor bedrijfsvoering (ERP) om de voorraad te kunnen beheren, maar ook om de kosten te berekenen van de gebruikte middelen tijdens een operatie (DOT). Daarnaast kan de informatie worden gebruikt voor registratie van een gebruikt implantaat in het landelijk implantatenregister of in een kwaliteitsregistratie zoals bijvoorbeeld de LROI of DBIR. Uniforme (bar)codering zorgt ervoor dat systemen met verschillende doelen en toepassingen interoperabel worden. 

Implementatie van informatiestandaarden in een EPD (AMC/ VUmc)
Reino Petrona: Informatiemanager Patiëntenzorg AMC/ VUmc
Lindsay Chang: Informatiearchitect Patiëntenzorg AMC/ VUmc

Iedereen kan de voordelen benoemen van het gebruik van informatiestandaarden; eenduidige definities, enkelvoudige registratie en meervoudig gebruik van gegevens, grotere datakwaliteit etc. Maar wat heb je nodig om deze standaarden in de praktijk te gebruiken? Het AMC/ VUmc heeft tijdens de implementatie van het nieuwe EPD een aantal standaarden meegenomen (waaronder de ZIB’s, diagnosethesaurus, NIC, NOC en NANDA). Tijdens deze sessie vertellen wij over de gelopen hordeloop; delen de lessons learned en staan stil bij het eindresultaat van de inspanning en de vervolgactiviteiten.

 

Themasessies

A | Terminologie, het kleideeltje in de bouwstenen
Pim Volkert, Coördinator Terminologie, Nictiz

Met terminologie verbinden we de taal van zorgverleners met die van de informatiesystemen die ze gebruiken. Zodat iedereen elkaar goed begrijpt. Mens en machine. Terminologie is als een kleideeltje. Klein, verbindend en zonder kan je geen bouwstenen maken die je nodig hebt om semantische interoperabiliteit in de zorg te bewerkstelligen. In de presentatie wordt getoond waar terminologie zich bevindt in de wereld van bouwstenen, waar we Nederland aan werken én wat de ontwikkelingen in het buitenland zijn. En natuurlijk wat dat voor u in de dagelijkse praktijk gaat betekenen.

B | Zorg API's:  wondermiddel voor zorgcommunicatie en patiënten apps?
Ewout Kramer, Zorgarchitect Furore en medeauteur van de HL7 FHIR standaard

Iedereen die slimme software wil schrijven in aanvulling op bestaande EPDs komt vroeg op laat aan bij de vraag: hoe kom ik aan de patiëntgegevens, hoe voorkom ik overtypen door mijn gebruikers? In andere branches stelt men bestaande systemen open voor software van derden door middel van API’s. Kan dat in de zorg ook?  Krijgen we dan een levendige markt van zorg-apps die gegevens uit verschillende dossiers kan combineren? In deze presentatie gaan we in op de laatste technische ontwikkelingen, maar stellen we onszelf ook vragen over de architecturele consequenties. Een interactieve sessie over de voors, tegens en valkuilen van Zorg API’s. 


C | Meer regie over gezondheid – een Persoonlijke Gezondheids Omgeving gebaseerd op standaarden

Vincent van Pelt, Senior adviseur, Nictiz
Marcel Heldoorn, Manager digitale zorg, Patiëntenfederatie NPCF

Het programma ‘Meer regie over gezondheid’ is een breed gedragen initiatief om te komen tot een op standaarden gebaseerde set van eisen waarmee leveranciers een modulair opgebouwde, open en op gestandaardiseerde koppelvlakken gebaseerde PGO omgeving kunnen realiseren. Het ministerie van VWS, de NPCF en Nictiz richten zich in dit programma op het realiseren van een duurzaam ecosysteem waarop vele initiatieven kunnen aansluiten.

D | Handvatten voor de implementatie Wet Datalekken
Jos van Kuppeveld, Information Security Officer, GGZ Oost-Brabant
Frank Kuiper, Consultant/Projectmanager Zorg & ICT, GGZ Oost Brabant
Nandenie Moenielal, Senior Security Consultant, Dearbytes
Roy van Beek, Adviseur Business Development, Dearbytes

Wat doe je als je een data lekt hebt geconstateerd en hoe richt je je organisatie in om daar goed mee om te gaan? Vanuit GGZ Oost Brabant wordt verteld wat de huidige situatie is en hoe we daar zijn gekomen. En natuurlijk: wat hebben we gedaan met de lekken die al hebben plaats gevonden?

GGZ Oost Brabant is op meerdere fronten bezig zowel de infrastructuur als de organisatie klaar te stomen voor denken en doen. Met alleen technische maatregelen en certificeringen ben je er namelijk nog niet.
Dearbytes heeft een eigen methodiek ontwikkeld om organisaties te ondersteunen bij het in kaart brengen van de problematiek. In het tweede deel van de presentatie nemen we je kort mee langs de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Verder zullen wij ingaan op de ervaringen en best practices die kunnen helpen bij het omgaan met veiligheid en datalekken.

Ernst de Bel

E | FHIR in de praktijk:  van bron naar hergebruik van data
Ernst de Bel,  Informatie Architect, Radboudumc

Kan data delen ook simpel? Ja dat kan. De onderzoekers in het Radboudumc willen data uit de zorg veilig en volgens de GCP regels hergebruiken in hun eigen datasets. We bouwden een koppeling van het EPD naar een systeem  voor research data entry. FHIR loste alle beloften in : gemakkelijk te begrijpen, snel te implementeren, en volgens standaarden (incl. ZIB’s). FHIR bleek bruikbaar voor integratie tussen systemen maar ook voor de bouw van een data warehouse

F | Informatie architectuur: van huis naar regio
Kirsten de Wilde, klinisch informaticus i.o., ziekenhuis Bernhoven
Johan Snijders, adviseur ICT, ziekenhuis Bernhoven

Ziekenhuis Bernhoven is in 2014 gestart met een ambitieus zorgvernieuwingsprogramma: Droom. Insteek is om de kosten in de zorg te verlagen en tegelijk de kwaliteit te verhogen door af te stappen van de traditionele productieformule om in plaats daarvan in te steken op regionaal georganiseerde Value Based healthcare. Deze ambitieuze plannen vragen om een informatiearchitectuur die een basis legt voor de genoemde ontwikkeling, maar tegelijkertijd ruimte biedt voor experimenteren en innoveren. 

Carolien Moree

G | “Tour de i-TBC” de koers van 25 autonome GGD’en
Hans Mekenkamp. partner MedicalPHIT
Carolien Moree, Regiocoördinator TBC REC Noord West Nederland, GGD Amsterdam

Het project iTBC bestaat uit twee deelprojecten en wordt uitgevoerd door alle 25 GGD organisaties samen onder regie van GGD GHOR. Op dit moment implementeren we één landelijk Image Management Systeem (IMS) dat 15 losse PACS systemen vervangt. Hiermee realiseren we dat alle GGD artsen in Nederland toegang krijgen tot alle TBC foto’s zodat sneller en beter gescreend kan worden. Het tweede onderdeel is het vervangen van het procesondersteunende systeem Tubis door iTBC. Dit centrale systeem heeft heel veel koppelingen met zowel het IMS als de vele ketenpartners zoals COA, RIVM, IND en de huisartsen. De architectuur is gebaseerd om zoveel mogelijk (vigerende, IHE) standaarden. iTBC wordt volledig agile ontwikkeld en is medio 2017 live. Kom luisteren naar de “tour” die de GGD’s ondernemen in dit interessante project.


H | Rechtmatige Toegangsverlening tot patiëntgegevens
Bas van Poppel, informatie-architect, VU Medisch Centrum
Marcel van der Haagen, functionaris gegevensbescherming, VU Medisch Centrum. 

De architectuur omvat de geautomatiseerde en de handmatige processen om aantoonbaar te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving, rekening houdende met de alliantie AMC/VUmc. Door het toekennen van rollen wordt de toegang tot applicatie-functies grotendeels geautomatiseerd geconfigureerd. Het bepalen tot welke patiënten toegang verleend wordt, is gebaseerd op de behandelrelatie en op rapportage achteraf.  Wij bespreken de gerealiseerde oplossing, de valkuilen en de mogelijke vervolgstappen.

Demonstratie tijdens lunch: Informatiestandaard Oncologie en Oncoguide
Oncologische richtlijnen als basis voor klinische beslissingsondersteuning en informatiestandaarden
IKNL (integraal kankercentrum Nederland)

Vorig jaar tijdens het congres Architectuur in de zorg presenteerde IKNL het innovatieprogramma voor de ontwikkeling van informatiestandaarden en beslissingsondersteuning.  Dit jaar demonstreert IKNL het Oncoguide-kennissysteem en de Informatiestandaard Oncologie als basis voor EPD-integratie van Oncoguide via HL7 FHIR.

 

Cartoons

       

      

                          

      

 

 


Programma 23 juni 2016


09:00 - 09:30 Ontvangst en registratie
09:30 - 10: 50

         
             09:30
                     09:40                     10:20

Openingsessie

Opening, Tie Tjee, leveranciersvoorzitter IHE Nederland
Pitch Fenestrae
Pitch MedicalPHIT
Pitch RES

Big data in de Psychiatrie
Floortje Scheepers, medisch afdelingshoofd Psychiatrie, UMC Utrecht
Alisa Westerhof, senior adviseur, M&I Partners

Uniforme barcodering in de zorg
Tom Pereboom, Manager Centrale Sterilisatie Afdeling, MC Groep

10:50 - 11:15 Pauze
11:15 - 12:00 Themasessies A t/m D - ronde 1
 

A
Terminologie, het kleideeltje in de bouwstenen
Pim Volkert, Nictiz             

B
Zorg API's:  wondermiddel voor zorgcommunicatie en patiënten apps?
Ewout Kramer, Furore             

C
Meer regie over gezondheid – een Persoonlijke Gezondheids Omgeving gebaseerd op standaarden

Marcel Heldoorn, NPCF
Vincent van Pelt, Nictiz            

D
Handvatten voor de implementatie Wet Datalekken
Jos van Kuppeveld,
GGZ Oost-Brabant,
Frank Kuiper,
GGZ Oost Brabant,
Nandenie Moenielal, Dearbytes,
Roy van Beek, Dearbytes

12:00 - 12:05 Zaalwissel
12:05 - 12:50 Themasessies A t/m D - ronde 2
12:50 - 13:50 Lunchpauze

Tijdens lunchpauze demonstratie door IKNL: Informatiestandaard Oncologie en Oncoguide
Oncologische richtlijnen als basis voor klinische beslissingsondersteuning en informatiestandaarden

13:50 - 14:30 Plenaire presentatie

Implementatie van informatiestandaarden in een EPD (AMC/ VUmc)
Reino Petrona, Informatiemanager Patiëntenzorg AMC/VUmc
Lindsay Chang, Informatiearchitect Patiëntenzorg AMC/VUmc

14:30 - 14:35 Zaalwissel
14:35 - 15:20 Themasessies E t/m H - ronde 1
 

E
FHIR in de praktijk:  van bron naar hergebruik van data
Ernst de Bel,  Radboudumc            

F
Informatie architectuur: van huis naar regio
Kirsten de Wilde, ziekenhuis Bernhoven
Johan Snijders, ziekenhuis Bernhoven         

G
"Tour de i-TBC": de koers van 25 autonome GGD'en
Carolien Moree, GGD Amsterdam
Hans Mekenkamp, MedicalPHIT           

      

H
Rechtmatige toegangsverlening tot patiëntgegevens
Bas van Poppel,
AMC/VUmc
Marcel van der Haagen, VUmc

15:20 - 15:45 Pauze
15:45 - 16:30 Themasessies E t/m H - ronde 2
16:35 - 17:15 Plenaire afsluiting
Architectuur en zorg - Positie van de architect
Bart Stofberg, Organisatieveranderaar, Quint Wellington Redwood

17:15 - 18:00 Netwerkborrel