Programma

 

Congres 2017: Op het goede spoor !

 

Programma downloaden als PDF Programma als PDF bestand

Alle presentaties downloaden (zip bestand)  Alle presentaties downloaden (zip bestand)

Verslag sessies downloaden als pdf 

Meer informatie

Plenaire Lezingen

Bouke de Boer

OLVG on FHIR
Bouke de Boer, Informatiearchitect, OLVG en Bram Thiel, Physician Assistant, OLVG


Binnen OLVG zien we diverse eHealth initiatieven waarbij connectiviteit met het EPD gewenst is. OLVG heeft ervoor gekozen om een uniforme oplossing te ontwikkelen voor al deze initiatieven. Met een FHIR server wordt de connectiviteit naar de buitenwereld verzorgd. De PIJN-app, een applicatie waarmee patiënten na een operatie zelf pijn registreren, is de eerste app die gebruik maakt van deze server. Door de directe connectie met het EPD wordt deze meting optimaal in het zorgproces geïntegreerd en kan direct gehandeld worden wanneer de ervaren pijn te hoog is.

Mark Sinke

Patiënt-gestuurde toegang tot medische gegevens - een standaardisatie- en architectuur-perspectief
Mark Sinke, CTO, Forcare

In deze presentatie gaat Mark in op de gewijzigde rol van patiënten in het sturen van toegang tot hun zorginformatie. Dit heeft namelijk direct gevolgen voor hoe we de patiënt in onze gegevensmodellen en architectuur opnemen. In plaats van een passief lijdend voorwerp, is de patiënt nu ineens een actieve deelnemer. Zelfs als de patiënt niet direct communiceert met de betrokken informatiesystemen, moet zijn/haar invloed nu op een eenduidige, machine-leesbare manier worden vastgelegd en meegewogen in toegangsbeslissingen.

 

Jaco van Duivenboden 

Blockchain: bouwsteen voor digitale zorg?
Jaco van Duivenboden, Senior adviseur eHealth, Nictiz

Wat is blockchain nu eigenlijk? Hype? Of bruikbaar? En wat kan die toegevoegde waarde dan zijn in de gezondheidszorg?
Nictiz verkende de mogelijkheden en beperkingen. In deze bijdrage worden die op een rij gezet, inclusief voorbeelden uit de praktijk.


Richard van Hooijdonk

De toekomst van de gezondheidszorg
Richard van Hooijdonk, trendwatcher en futurist

Richard neemt de deelnemers mee naar een inspirerende toekomst die leven, werken en ondernemen drastisch gaat veranderen.

 

 

Themasessies

Michel Timp

A | The Architect will see you now
Michel Timp, Enterprise Architect Healthcare Solutions, Login Consultants Nederland

In navolging van het boek “The patient will see you now” (E.Topol) staat Michel Timp stil bij de rol die Enterprise  Architectuur in de zorg nu inneemt en hoe deze er in de toekomst uit kan gaan zien.
Wat biedt Architectuur op dit moment voor de organisatie?
Wat zijn de ervaringen opgedaan in de praktijk?
·       Werkplek ontwikkeling onder architectuur
·       Werken met Architectuur is een team-effort
Hoe gaat Architectuur inspelen (en bijdragen) aan disruptieve technologieën die het landschap van morgen gaan bepalen?

Gerda Meijboom
Tom de Jong

B | Bouwstenen voor het Medicatieproces: van business tot infrastructuur
Gerda Meijboom, ICT-architect, Nictiz

Tom de Jong, Productmanager Standaarden, VZVZ

Om patiënten goed te kunnen behandelen, is actueel inzicht in medicatiegegevens noodzakelijk. Hiervoor is de informatiestandaard Medicatieproces ontwikkeld: de standaard voor betere digitale vastlegging en uitwisseling van medicatiegegevens tussen zorgverleners onderling en tussen zorgverleners en patiënt. De informatiestandaard is gebaseerd op zorginformatiebouwstenen (ZIB’s).
Allereerst wordt ingegaan op de vraag welke bouwstenen er ontwikkeld zijn voor het medicatieproces en hoe die er voor kunnen zorgen dat gegevensuitwisseling binnen de hele zorgketen verbetert. Daartoe worden een aantal use cases uit de praktijk opgevoerd. Vervolgens wordt uitgelegd hoe deze bouwstenen geïmplementeerd kunnen worden in een concrete infrastructuur, in dit geval het Landelijk SchakelPunt (LSP). Daarbij wordt duidelijk gemaakt hoe een infrastructuur ervoor kan zorgen dat het bouwsteenconcept de basis kan zijn voor efficiënte gegevensuitwisseling.

Ben van der Stigchel

C | Update ZiRA; de doorontwikkeling van het RDZ
Ben van der Stigchel, Enterprise Architect in de Zorg, Erasmus MC

De ZiRA staat voor Ziekenhuis Referentie Architectuur. Een groep enthousiastelingen uit verschillende ziekenhuizen heeft onder de vlag van i-ziekenhuis het initiatief genomen om het RDZ door te ontwikkelen in de ZiRA. Een verzameling van instrumenten voor het inrichten van de organisatie en informatiehuishouding van Nederlandse ziekenhuizen. De ontwikkelingen zijn te volgen op www.ziraonline.nl. In deze presentatie een blik op de ZiRA en een introductie en discussie hoe je de ZiRA kan toepassen in je eigen ziekenhuis. Het hart van de ZiRA bestaat uit de principes een businessmodel, bedrijfsfunctiemodel, dienstenmodel, procesmodel, informatiemodel en applicatiefunctiemodel. De NORA is inmiddels op kraamvisite geweest en is de ZiRA toegetreden tot de NORA familie. 

Jorne Grolleman
Wietske Huizenga

D | De eenduidige vastlegging en aanlevering aan kwaliteitsregistraties in ziekenhuizen
Jorne Grolleman, Projectleider, Registratie aan de Bron
Wietske Huizenga, Data Architect, Radboudumc

De registratielast van aanleveringen aan kwaliteitsregistratie is fors en de kwaliteit van de gegevens niet altijd optimaal. Als antwoord hierop heeft het landelijk programma Registratie aan de bron versnellingsprojecten uitgevoerd in vijf ziekenhuizen om de vastlegging en aanlevering direct vanuit het EPD te laten plaatsvinden. In deze presentatie gaan we in op de concrete resultaten, de geleerde lessen en gaan we in gesprek over vervolgstappen. Centraal staat de casus ParkinsonInzicht en gaan we in op de gekozen informatiearchitectuur.

Gé Klein Wolterink

E | Architectuuraspecten rond de toepassing van zorginformatie bouwstenen (zib's)
Gé Klein Wolterink, Inhoudelijk expert, Registratie aan de Bron

Zorginformatiebouwstenen (zib’s) worden steeds meer gezien als de manier om te komen tot eenheid van taal op het gebied van zorginformatie. Maar er komt nog heel wat bij kijken als je in de praktijk met zib’s aan de slag wilt. In deze presentatie wordt uitgelegd wat zib’s precies zijn en hoe ze gebruikt kunnen worden als gegevensmodel voor de inrichting van zorginformatiesystemen. Er wordt uitgelegd hoe datasets voor concrete use cases (zoals een overdracht of een aanlevering aan een kwaliteitsregistratie) samengesteld kunnen worden door een mechanisme van selectie en betwerking van zib-instantiaties. Vervolgens wordt in detail beschreven op welke manier deze gegevens uitgewisseld kunnen worden door gebruik te maken van de HL7 CDA en HL7 FHIR standaarden. Tenslotte wordt ingegaan op praktische infrastructuuroplossingen om de uitwisseling te ondersteunen zoals IHE XDS, IHE MHD, het LSP of FHIR RESTful services. 

André Huisman
Niels Wijdogen

F | Implementatie van landelijke beelduitwisseling tussen pathologie laboratoria
André Huisman, Projectleider PALGA, senior consultant MedicalPHIT
Niels Wijdogen, Business Development Director, Sectra

Nederland loopt voorop op het gebied van digitale pathologie: relatief veel laboratoria hebben de beschikking over infrastructuur om hun preparaten te digitaliseren. Eén van de belangrijkste redenen hiervoor is uitwisseling. De beroepsgroep is bezig hier een landelijk platform voor neer te zetten: Pathology Image Exchange (PIE). De leverancier is geselecteerd en er zijn pilots gestart. In deze presentatie vertellen we meer over dit unieke en zeer innovatieve platform. Het op microscopische resolutie digitaliseren van preparaten leidt tot interessante uitdagingen bovenop de bekende complexiteit rondom het delen van beelden en documenten. In deze presentatie laten we zien dat het mogelijk is!
Indra Henneman
Irene van Duijvendijk

G | MedMij: het spoorboekje om patiënten toegang te geven tot hun gezondheidsgegevens
Indra Henneman, Projectleider Afsprakenstelsel, MedMij
Irene van Duijvendijk, Projectleider Standaarden, MedMij

Tijdens de presentatie wordt ingegaan op de ambities van MedMij en het bijbehorende ontwerp van het afsprakenstelsel, tevens wordt daarbij een toelichting gegeven op de in het MedMij afsprakenstelsel gehanteerde informatiestandaarden. We lichten toe hoe u het ‘MedMij spoor’ kunt volgen om patienten/burgers toegang te geven tot hun gezondheidsgegevens. We gaan in op wat dit voor u betekent.

Merik Seven

H | Nieuwe eID standaard voor de zorg
Merik Seven, Senior Adviseur / Programmamanager eHealth, Nictiz


De komende jaren zal het aanbod van online dienstverlening in de zorg (eHealth) naar verwachting verder gaan toenemen. Door onder andere nieuwe wet- en regelgeving krijgt de patiënt steeds meer toegang tot en regie over zijn eigen medische informatie en door het gebruik van apps en medische devices krijgt de zorgprofessional te maken het aanbod van medische informatie vanuit de patiënt. Dit betekent voor zowel de patiënt als de zorgprofessional dat er sprake moet zijn van een betrouwbare digitale toegangscontrole op de medische informatievoorziening.  
In deze presentatie wordt de nieuwe eID standaard besproken die wordt ontwikkeld door de overheid in samenwerking met het bedrijfsleven. De komende jaren zal de nieuwe eID voorziening gefaseerd en verplicht geïmplementeerd gaan worden en zullen de bestaande eID voorzieningen uitgefaseerd gaan worden. Patiënten krijgen de keuze om op 1 manier in te loggen (app, identiteitsbewijs of via hun bank) en zorgorganisaties kunnen met al deze eID middelen met de hoogste betrouwbaarheid de digitale identiteit van een patiënt of zorgprofessional vaststellen. Op basis van oa de lopende eID pilots en de nieuwe plannen zal een beeld gegeven worden van deze nieuwe ontwikkeling en de uitdagingen hierbij voor het zorgveld.

Martijn van der Avoort

I | Multi Affinity Domain uitwisseling: Kans of complex?
Martijn van der Avoort, Senior consultant, D&A medical group

Eind 2016 hebben 4 ziekenhuizen de onderlinge samenwerking verbeterd door  informatie uit te wisselen middels IHE-XDS. Dit is gerealiseerd door voor ieder ziekenhuis een eigen ‘Affinity Domain’ op te zetten en deze domeinen aan elkaar te koppelen via het XCA profiel.
In deze presentatie wordt aan de hand van ervaringen uit het project ingegaan op de voor- en nadelen van de gekozen ‘multi affinity domain’ architectuur. Hierbij wordt niet alleen ingegaan op de standaarden en techniek, maar vooral op de uitwerking van de architectuur in de praktijk. Er wordt praktische informatie geboden voor de implementatie van multi affinity domain samenwerkingsverbanden.

Walter de Haan

J | Op weg naar oncologie netwerken
Walter de Haan, Projectmanager bij team EPD AMC / VUmc

Iedere patiënt met de diagnose kanker wil graag de beste zorg ongeacht de woonplaats. Het is daarom essentieel om toegang te hebben tot de juiste expertise en behandeling. Soms is daarvoor overdracht noodzakelijk naar een gespecialiseerd ziekenhuis en soms is de casus voorleggen aan een gespecialiseerd team voldoende. En ondersteuning van diagnose en behandeling door een gevalideerde en geavanceerde beslishulp is daarbij essentieel. Al deze ontwikkelingen worden gestimuleerd onder de paraplu “Op weg naar oncologienetwerken”, die in deze sessie worden toegelicht.

Roel Lakmaker

K | Hoe AI helpt om artsen eenduidig te laten registreren
Roel Lakmaker, Founder CTcue

Graag delen wij een ander geluid. Registreren aan de bron is het beleid. Maar wat is de situatie nu in het ziekenhuis?

Een groot deel van de data in het klinische dossier zijn teksten, apparatuur maakt van mooie gestructureerde data PDF rapportages, eenduidig registreren is geen praktijk, de data zijn ambigu.
Het CTcue project helpt artsen bij het vinden van patiënten voor klinisch onderzoek of het zoeken en vastleggen van kwaliteitscriteria. Hierbij maakt CTcue gebruikt van AI https://blog.ctcue.com/nieuwe-zoekmethodes/. De artsen zien hun eigen resultaten terug en snappen dat door beter te registreren zij veel meer aan de data hebben. Dat motiveert om de invoer eenduidig vast te leggen.
CTcue deelt graag de ervaringen die zijn opgedaan in zowel academische als top klinische ziekenhuizen.


L | Rechtmatige toegangsverlening in transmurale communicatie
Bas van Poppel, Informatie-Architect, VZVZ

Momenteel hebben de meeste ziekenhuizen de toegangsverlening tot medische gegevens ingericht door toetsing vooraf en controle achteraf onder regie van een commissie op basis van de rol en de behandelrelatie. Daarmee is een praktisch werkbare oplossing verkregen met een balans tussen privacy en continuïteit van zorg. Transmuraal zien we verschillende oplossingen waarin patiënttoestemming domineert.  Er zijn een aantal nieuwe ontwikkelingen zoals GTS die regionale of landelijke toepassing vragen. Wij verkennen met u een oplossing die praktisch bruikbaar is, die de continuïteit van zorg niet in de weg staat en die tegelijkertijd voldoet aan privacy eisen.

Edwin Nibbering

M | Van ERP tot EPD: van ambulance en e-health naar EPD
Edwin Nibbering, Informatiemanager Hartcentrum, Isala

Via praktijk casus wordt de verbinding ERP EPD , Ambulance – EPD en e-health – EPD doorgenomen. Gekeken wordt naar oplossingen en de onderliggende architectuur doelstellingen. Met de veranderende vorm van zorgverlening; er ontstaan zorg concentraties buiten het traditionele ziekenhuis en ontstaat de eis om de logistieke keten te optimaliseren. De informatie moet transparant tussen de verschillende partijen gedeeld worden. Er is geen landelijk EPD ; wel zijn er technische oplossingen als XDS , Zorgmail en Evocs. Kosten rond deze koppelingen zijn duur ( voor kleine leveranciers) en vaak niet geschikt voor de genoemde voorbeelden. Hoe gaan we om met deze ontwikkelingen?

 

 

     

 

 


Programma 22 juni 2017


09:00 - 09:30 Ontvangst en registratie
09:30 - 10: 45

        
             09:30


                     09:45


                     10:15

Openingsessie

Opening, Onno Gabel, IHE Nederland

OLVG on FHIR
Bouke de Boer, Informatiearchitect, en Bram Thiel, Physician Assistant, OLVG

Patiënt-gestuurde toegang tot medische gegevens - een standaardisatie- en architectuur-perspectief
Mark Sinke, CTO, Forcare

10:45 - 11:00 Pauze
11:00 - 11:45 Ochtendsessies
 

A
The Architect will see you now
Michel Timp,
Login Consultants Nederland BV                                                                                                                                       

B
Bouwstenen voor het Medicatieproces: van business tot infrastructuur
Gerda Meijboom,
Nictiz

Tom de Jong,
VZVZ

C
Update ZiRA; de doorontwikkeling van het RDZ
Ben van der Stigchel,
Erasmus MC                                                

D
De eenduidige vastlegging en aanlevering aan kwaliteitsregistraties in ziekenhuizen
Jorne Grolleman,
Registratie aan de Bron
Wietske Huizenga,
Radboudumc

11:45 - 11:50 Zaalwissel
11:50 - 12:40
A
The Architect will see you now
Michel Timp,
Login Consultants Nederland BV                                                                                    
       
B
Bouwstenen voor het Medicatieproces: van business tot infrastructuur
Gerda Meijboom,
Nictiz

Tom de Jong,
VZVZ
           
E
Architectuuraspecten rond
de toepassing van zorginformatie- bouwstenen (zib's)
Gé Klein Wolterink,

Registratie aan de Bron
                 
F
Implementatie van landelijke beelduitwisseling tussen pathologie laboratoria
André Huisman,

PALGA
Niels Wijdogen,
Sectra 
                
12:40 - 13:30 Lunchpauze

13:30 - 14:15 Plenaire presentatie

Blockchain: bouwsteen voor digitale zorg?
Jaco van Duivenboden, Senior adviseur eHealth, Nictiz

14:15 - 15:00 Middagsessies
 

G
MedMij: het spoorboekje
om patiënten toegang te
geven tot hun gezondheidsgegevens
Indra Henneman, Nictiz
Irene van Duijvendijk, Nictiz

          

H
Nieuwe eID standaard voor de zorg
Merik Seven,
Nictiz

I
Multi Affinity Domain uitwisseling: Kans of complex?
Martijn van der Avoort,
D&A Medical Group

      

J
Op weg naar oncologie netwerken
Walter de Haan, AMC/VUmc

15:00 - 15:30 Pauze
15:30 - 16:15
G
MedMij: het spoorboekje
om patiënten toegang te
geven tot hun gezondheidsgegevens
Indra Henneman, Nictiz
Irene van Duijvendijk, Nictiz


K
Hoe AI helpt om artsen eenduidig te laten registreren
Roel Lakmaker, CTcue
L
Rechtmatige toegangsverlening in transmurale communicatie
Bas van Poppel, VZVZ
M
Van ERP tot EPD: van ambulance en e-health naar EPD
Edwin Nibbering, Isala                 
16:15 - 17:00 Plenaire afsluiting | De toekomst van de gezondheidszorg
Richard van Hooijdonk, trendwatcher en futurist

17:00 - 18:00 Netwerkborrel